Viltvård

Styrelsen i samhällighetsföreningen har utsett Pelle Brolin och Hans Rooth till att sköta viltvården inom föreningens område. Våra viltvårdare kommer att ta hand om skadade och sjuka djur, samt vid stränga vintrar fälla sly för att tillgodose vinterföda.

Kontaktuppgifter till viltvårdare:

Pelle Brolin

Enkärrsvägen 51

134 63 Ingarö

0708-807724

bredalen@live.se

Jagar med Mörtvikslaget i söder och väster.

Hans Rooth

Kärrskogsvägen 4

134 63 Ingarö

08-57027550

0708-140167

hans.rooth@gmail.com

Jagar med Kullalaget i öster och Brunnslaget i norr.