STYRELSEN

Ordinarie ledamöter

Fredrik Thurén                   Ordförande            

John Dalhov Dahlqvist    Kassör

Mattias Fallgren                Ledamot/Vägmästare
Anna Blomqvist                 Ledamot

Maria Ahlholm                   Ledamot/Sekreterare
Helen Falkestam Järnstad Ledamot/Sekreterare


Revisorer

Vera Berg

Amanda Hansson

Valberedning
Ulrika Starck

Eva