STYRELSEN

Ordinarie ledamöter

Fredrik Thurén                         Ordförande          

Mattias Fallgren                      Ledamot/Vägmästare

Helen Falkestam Järnstad   Ledamot/Sekreterare


Revisorer

Vera Berg

Amanda Hansson


Valberedning

Ulrika Starck

Eva Hambolt