STYRELSEN

Ordinarie ledamöter

Fredrik Thurén                         Ordförande            

John Dalhov Dahlqvist          Kassör

Mattias Fallgren                      Ledamot/Vägmästare
Anna Blomqvist                       Ledamot

Maria Ahlholm                         Ledamot
Helen Falkestam Järnstad   Ledamot/Sekreterare


Revisorer

Vera Berg

Amanda Hansson

Valberedning
Ulrika Starck

Eva Hambolt