STYRELSEN

Ordinarie ledamöter

Maria Ahlholm Ordförande            

Calle Stivne Kassör

Mattias Fallgren Ledamot/Vägmästare
Anna Blomqvist Ledamot

Ansa Lindholm Ledamot/Sekreterare
Maria Hansen Suppleant
Brita Forssberg Suppleant


Revisorer

Helene Järnstad Falkestam

Rikard Tingström

Valberedning
Ali Özturk
Catarina Harling