NYINFLYTTADE

Till Er nyinflyttade

Välkommen till Enkärret, ett av innerskärgårdens vackraste områden. Vi hoppas att ni kommer att trivas här och vi vill passa på att ge er praktisk information.

Låt oss veta att ni flyttat hit
Informera snarast styrelsen om att ni förvärvat en fastighet här i Enkärret. Då ser vi till att ni får information och kallelser till våra möten, samt att vi når er med avier för årsavgiften.

Strövtåg
Vill man göra strövtåg inom området, finns det många möjligheter, både i våra gemensamma grön- och skogsområden och via våra vägar och promenadstigar.

Bad, fiske & roddturer
Såväl Återvallsjön som Svarttjärnssjön inbjuder till bad och roddturer. Vid Återvallsjön finns ett bad med en sandstrand och en badbrygga. På grund av den mycket känsliga miljön i båda dessa sjöar, får båtar med motorer inte användas. Fiskekort krävs för fiske i Svarttjärnssjön. På vintern när sjöarna fryser blir de uppskattade platser för promenader och skridskoåkning.

Ladan
Ladan används till den årliga midsommarfesten och kräftskivan.

Vägarna & tunga transporter
Vägstandarden på området är av varierad kvalité och då vägen både är smal och krokig och det på många ställen är begränsad sikt, uppmanas alla att respektera hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. 

Stoppställen för post och tidningar
Det finns ett antal så kallade stoppställen för brevlådor, till dessa stoppställen levereras post och morgontidningar. 

Det är viktigt att märka sin brevlåda med namn och gatunummer för att underlätta för brevbäraren.

Sophämtning
Sophämtning sker fredagar på ojämna veckor  . Det är viktigt att ställa fram sopkärlen nära vägen när man vill ha tömning. Grovsopor kan lämnas vid återvinningsstationen Ekobacken .

Städdagar

Årligen lördagen som infaller vecka 20 och vecka 40.

Årsmöte
I maj varje år har föreningen årsmöte, till vilken alla fastighetsägare bli kallade. Som fastighetsägare är man skyldig att årligen betala den medlemsavgift till föreningen, vars storlek fastställs vid årsmötet.

Meddela Styrelsen om Nyinflytt/Försäljning

Meddela oss gärna i styrelsen ifall ni är nyinflyttade eller om ni sålt en fastighet i området.