HISTORIA


Enkärrsviks tomtägarförening grundades den 7 juli år 1952. Syftet med föreningen var att bevaka medlemmarnas intresse vid iordningställande av vägar, och för att främja områdets utveckling och omvårdnad. Åsa Jalvén har givit ut en skrift som berättar om tomtägarföreningens historia mellan 1952-2002. Denna skrift kan beställas av styrelsen, och för den historieintresserade är denna skrift ett riktigt guldkorn. Här ett utdrag från årsberättelsen 1968, skriven av sekreterare Britta Settring. 

"Ansåg månne värt pröva nöjsamheten av förslaget sporadiskt krögeri i olika former - under styrelsens överinseende och helt utan samfälld ekonomisk risk men väl till dylik fromma - som borde få utvecklas så som befunnes gott och trivsamt. Dock frånsades bestämt att hanteringen månde så i doldom bedrivas, att rykte härom ej lupe över bygränsen därmed lockandes till skadlig offentlighet."