STADGAR OCH PROTOKOLL

Protokoll från årsstämman 20 maj 2024

Protokoll från extrastämman 18 mars 2024

Stadgar 

Årsmötesprotokoll 2023

Protokoll Extrastämma 2022-12-14

Protokoll från extrastämman gällande vägarna. Ladda ner filen nedan.

Årsmötesprotokoll 2022


Årsmötesprotokoll 2021 

Årsmötesprotokoll 2020

Rättelse BR/RR 2020

Se bifogad PDF för rättelsen av de 235.000 för markförsäljning som var bokad på sektionen GA:2 (vägar).

Nu flyttad/korrigerad till GA:9 (Grönområden)


Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Konstituerande protokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017