© Catarina Harling

Vägarna

2019-04-20

Vägunderhållsplan


2018-06-20 Information gällande Vägarna

Styrelsen har idag haft besiktning av vägarna tillsammans med Trafikverket och Ingarö Mark och Väg. Arbetet med att skapa en årsplan för underhåll är nu under bearbetning.
2018-01-01 Information gällande Vägarna
Styrelsen har antagit offert från Lars Gustavssons Bygg & Anläggning AB gällande lagning av potthål och utföra några förbättringar i området. Arbetet beräknas att starta 2018-01-04.2017-12-11
Styrelsen har åter igen varit i kontakt med Mark och Väg för att försöka få ett avslut kring de punkterna som återstår för vägarna.
2017-04-05 Information vägarna just nu
Tisdag den 11/4 så träffar Micha, projektledare och arbetsledare för SI samt Vattenfall för att ha en genomgång inför återställandet av vägnätet samt andra skador och dåligt utfört arbete. De har försökt några gånger tidigare men varje gång så kom det snö dagen innan.
Nu i vecka börjar båda aktörer att återställa det uppenbara och kommer fortsätta några veckor framöver.
Återställning av vägarna
2016-11-24
Som ni har sett har Vattenfall påbörjat arbetet med återställningen av vägarna. Detta skulle ha varit gjort redan men har p.g.a. det kraftiga snöovädret blivit försenat.
Vägmästaren kommer att tillsammans med både Vattenfall och SI gå igenom hela vägnätet så att det blir bra.
Vägarna ska sladdas/ hyvlas och kanterna hårdgöras.

Vägrenoveringen
2015-11-11
Arbetet med renovering av våra vägar får anses vara avslutat, dock utföras där fortfarande en del efterjusteringar och såkallade garantiåtgärder & det är därför vi fortfarande kan se bliar från IMOV i området lite då och då.
Sen kan nämnas att vi kommer använda samma snöplognings bolag som tidigare år ("lasse" som är lokal och har bra rutin på vårt område) eftersom Vi i styrelsen anser att dom gör ett strålande jobb & är av uppfattningen att medlemmarna tycker likaså. Lasse kommer självfallet att inspektera vägarna och dom ställen vart vi har sprängt så han har koll på hur vårt "nygamla" vägnät ser ut innan snön täcker allt.

INFORMATION KRING VÄGARBETET
13 Oktober
Planerade vägarbeten vecka 42, 43 och 44
Terrassering, utläggning fiberduk Enkärrsvägen från Mörtviksvägen
Abborrvägen
Komplettering dikning, packning samtliga vägar
Höstavslut Vecka 44
Måndag 22 September
Planerade vägarbeten Vecka 39, 40 samt 41
Asfaltsrivning, terrassering, utläggning fiberduk, spridning av samkross 0-32/0-63 samt packning
Nedläggning samtliga vägtrummor
Urgrävning dåligt parti Enkärrsvägen

Under denna period kan kortare stopp i framkomligheten ske, max 30min
Separat skyltning utföres
Måndag 1 September
Etablering maskiner, arbetsbod m.m
Iordningställande av upplagsytor
Planerade vägarbeten under perioden V. 36, 37 och 38
Borrning, sprängning utlastning berg samtliga vägar
Asfaltsrivning, terrassering, utläggning fiberduk, spridning av samkross 0-32/0-63 samt packning
Sträcka 1
Enkärrsvägen -hela vägen samt Svarttjärnsvägen
Total sträcka 840m
Sträcka 2
Älgdalsvägen från Enkärrsvägen till Älgslingan
Total sträcka 650m