© Catarina Harling

Vägarna

Frentab

Jour: 076 - 854 89 35

Mail: enkarret@frentab.se

2022-09-23

Bifogar en ny Trafikföringsplan som börjar gälla kl 7.00, 2022-09-26 i Enkärret.

Vi fortsätter med återställningsarbeten runt vägarna i området, vilket eventuellt innebär att vi står i vägen för förbipasserande trafik osv. Hoppas ni kan ha överseende med detta.


Trevlig helg

Med vänliga hälsningar,

Linus Andersson

Arbetsledare

enkarret@frentab.se

2022-08-26

Hej

Bifogar en ny Trafikföringsplan som börjar gälla kl 7.00, 2022-08-29 i Enkärret.

Vi kommer även att påbörja diverse återställningsarbeten runt vägarna i området, vilket eventuellt innebär att vi står lite i vägen för förbipasserande trafik osv. Givetvis flyttar vi oss så snabbt vi bara kan så att ni kan passera. Hoppas ni har överseende med detta.


Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,

Madeleine Åström

Entreprenadingenjör


2022-07-08

Vänligen se bifogade trafikföringsplaner som gäller from 16/7.Information om vad som sker innan/under semestern:

 • Justering av vägar samt Dustex beläggning sker 14-15/7.
 • Semesterstängt v.29-31
 • Alla vägar är farbara under semesterveckorna, se bifogad "TA-plan Enkärret 2022-07-16"

Information om vad som sker efter semestern:

 • Den 8:e augusti kl 06.30 är vi åter i arbete och ny TA-plan gäller, se bifogad "TA-plan Enkärret 2022-08-08".
 • Enkärrsvägen: VA-arbeten fortsätter på Enkärrsvägen vid korsning älgslingan mot korsning Älgdalsvägen/Enkärrsvägen. Sträckan är avstängd för trafik, gående kommer förbi.
 • Älgslingan: Arbeten med både sprängning och förläggning av VA fortsätter på östra delen. Sträckan är avstängd för trafik, gående kommer förbi.
 • Björkallén (bredvid Enkärrsvägen): VA-arbeten fortsätter. Denna sträcka ligger utanför vägområdet och påverkar ej trafik/gående.

De boende som bor på aktuella sträckor ber vi kontrollera att ni är nöjda med läget där er anslutningspunkt hamnar (de är där de rosa käpparna sitter).


Vi alla på Frentab önskar er en fin sommar


Med vänliga hälsningar,

Madeleine Åström

Entreprenadingenjör

Jour: 070-980 08 60

Mail: enkarret@frentab.se


2022-06-20

Information från Fretab

Hej
Vänligen se bifogad trafikföringsplan som gäller fr.o.m 21/6 (v.25)
Lite information om vad som sker/kommer att ske i området:

 • Enkärrsvägen: VA-arbeten fortsätter från på Enkärrsvägen på sträckan mellan Enbuskvägen och Älgslingan. Vägen är avstängd för trafik, gående kommer förbi.
 • Älgslingan: Arbeten med både sprängning och förläggning av VA fortsätter på östra delen.
 • Enkärrsvägen (längst in): VA är nedlagt och återställningsarbeten pågår och väntas vara klara i början på kommande vecka.
 • Björkallén (bredvid Enkärrsvägen): Denna sträcka ligger utanför vägområdet och väntas påbörjas med förberedande arbeten under tisdag när återställande arbetena är klara längre in på Enkärrsvägen.

De boende som bor på aktuella sträckor ber vi kontrollera att ni är nöjda med läget där er anslutningspunkt hamnar (de är där de rosa käpparna sitter).

Vi kan även meddela att vi kommer att stänga arbetsplatsen för semester mellan V.29-31 och att alla schakter då kommer att fyllas igen, det vill säga att alla vägar kommer att vara öppna och farbara.

Mejla gärna oss vi eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar,
David Antfolk

Platschef


2022-03-15

Information från Frentab

Vänligen se bifogad trafikföringsplan som gäller fr.o.m 13/5-2022.


Lite information om vad som sker/kommer att ske i området:

 • Enkärrsvägen: Arbetena fortsätter från enbuskvägen och västerut.
 • Älgslingan: Arbeten forsätter på östradelen.
 • Enkärrsvägen (längst in): Sprängningsarbeten och arbeten med VA-förläggning fortsätter nedåt.

Vi kan också meddela att vi är medvetna om att det är ett ganska stort antal fastigheter som är utan fiber. Open infra är i området idag och arbetar med att åtgärda detta. De var dock inte säkra på om de skulle bli helt klara idag.

Mejla gärna oss vi eventuella frågor

Trevlig Helg!

Med vänliga hälsningar,
David Antfolk

Platschef


2022-04-25

Information från Frentab

Vänligen se bifogad trafikföringsplan som gäller fr.o.m 25/4 (v.17)
Lite information om vad som sker/kommer att ske i området:

 • Enkärrsvägen: VA-arbeten fortsätter från korsning Enkärrsvägen/Älgdalsvägen mot Enbuskvägen. Vägen stängs av för trafik, gående kommer förbi.
 • Älgslingan: Arbeten fortsätter på östra delen.
 • Enkärrsvägen (längst in): Sprängningsarbeten och arbeten med VA-förläggning fortsätter.

Mejla gärna oss vi eventuella frågor enkarret@frentab.se


2022-03-18

Information från Frentab

Hej
Vi tänkte skicka ut lite generell information om projektet. Bifogat finner ni även en uppdaterat Trafikföringsplan.

Riskområde/Arbetsområde
När ni är i närheten av det arbetsområde där vi arbetar är det viktigt att söka ögonkontakt med tex maskinister om man vill gå förbi, ni får gärna prata med vår personal så hjälper de er om ni är osäkra på vart ni kan gå eller om ni har övriga frågor. Viktigt är dock att ni inte står innanför- eller i angränsning till vårt arbetsområde, detta är för allas säkerhet.

Trafik i området

Pga. begränsad framkomlighet i området så ber vi er att ha med detta i er planering. Ha gärna 15 minuter extra tillgodo ifall det blir stopp.


Fiber
Under projektets gång så har vi tyvärr lyckats gräva av några fiberkablar i området och när detta sker så anmäler vi det direkt till Open Infra. Vi ber er gärna att ni själva också anmäler till er nätoperatör då detta brukar prioriteras snabbare, när det kommer direkt från kund.
Tyvärr så har vi märkt att fiberkabeln inte alltid går där Ledningskollen har markerat ut vart den ska vara, vilket då resulterar i att den kan skadas.

Informationstavla
Föreningens informationstavla finns vid ladan och på denna sätter vi alltid upp aktuell trafikföringsplan.

Soptömning
Ställ ut din soptunna som vanligt inför tömning: Är det så att vi schaktar vid er infart eller begränsar så att sopbilen inte kommer fram så flyttar vi ditt kärl så att sopbilen kan tömma det.


Postlådor
Vid behov så flyttas brevlådorna så att brevbäraren kommer åt dessa. Detta framgår på trafikföringsplanen.


Information - mejl
Har du någon granne som inte får vårt informationsmejl så får ni gärna ge adressen vidare och ber att de mejlar till oss så lägger vi till dem till denna lista.

Om ni har några frågor så tveka inte på att fråga vår personal ute på plats, via mejl eller via vår jourtelefon om det är brådskande.


Vi önskar er alla en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,
David Antfolk

Platschef

Jour: 076 - 854 89 35

Mail: enkarret@frentab.se

2022-03-08 
Information från Frentab

Fr.o.m imorgon samt arbetsveckan ut kommer sträckan mellan korsning Älgdalsvägen/Kärrskogsvägen - korsning Älgdalsvägen/Älgslingan att var avstängd för gående. Boende på denna sträcka kommer att kunna gå till/från sina fastigheter.


De moment som kommer att utföras är kabeldragning av Vattenfall samt att vi kommer att återfylla vägen. Detta planeras att bli klart i slutet av denna vecka och sträckan kommer då att vara farbar.


I början av nästa vecka så kommer vi att jobba oss nedåt på Älgdalsvägen.

En ny TA-plan kommer att skickas ut i slutet av veckan för mera information. 

2022-02-09

Hej
Vänligen se bifogad trafikföringsplan som gäller from v.6 (10/2).
Lite information om vad som sker/kommer att ske i området:

 • Arbetet med trädfällning pågår denna vecka och väntas pågå även under kommande vecka.
 • Enkärrsvägen: Det mesta av träden är nedtagna längst in på enkärrsvägen och en del av byggvägen är utförd. Just nu täcker vi av berg inför sprängning.
 • Älgdalsvägen: Arbetena har flyttat sig lite framåt och fortskrider ner i riktning mot Kärrskogsvägen
 • Älgslingan nr 2-6: Arbeten på Älgslingans sydvästra del väntas påbörjas under dagen imorgon. Där kommer vi börja nere från älgdalsvägen och jobba oss uppåt.

Om ni har några frågor kring arbetena är ni väldigt välkomna att maila dessa till oss.

Med vänliga hälsningar,
David Antfolk

Platschef

Jour: 076 - 854 89 35

Mail: enkarret@frentab.se


__________________________________

2018-06-20 Information gällande Vägarna

Styrelsen har idag haft besiktning av vägarna tillsammans med Trafikverket och Ingarö Mark och Väg. Arbetet med att skapa en årsplan för underhåll är nu under bearbetning.
2018-01-01 Information gällande Vägarna
Styrelsen har antagit offert från Lars Gustavssons Bygg & Anläggning AB gällande lagning av potthål och utföra några förbättringar i området. Arbetet beräknas att starta 2018-01-04.2017-12-11
Styrelsen har åter igen varit i kontakt med Mark och Väg för att försöka få ett avslut kring de punkterna som återstår för vägarna.
2017-04-05 Information vägarna just nu
Tisdag den 11/4 så träffar Micha, projektledare och arbetsledare för SI samt Vattenfall för att ha en genomgång inför återställandet av vägnätet samt andra skador och dåligt utfört arbete. De har försökt några gånger tidigare men varje gång så kom det snö dagen innan.
Nu i vecka börjar båda aktörer att återställa det uppenbara och kommer fortsätta några veckor framöver.
Återställning av vägarna
2016-11-24
Som ni har sett har Vattenfall påbörjat arbetet med återställningen av vägarna. Detta skulle ha varit gjort redan men har p.g.a. det kraftiga snöovädret blivit försenat.
Vägmästaren kommer att tillsammans med både Vattenfall och SI gå igenom hela vägnätet så att det blir bra.
Vägarna ska sladdas/ hyvlas och kanterna hårdgöras.

Vägrenoveringen
2015-11-11
Arbetet med renovering av våra vägar får anses vara avslutat, dock utföras där fortfarande en del efterjusteringar och såkallade garantiåtgärder & det är därför vi fortfarande kan se bliar från IMOV i området lite då och då.
Sen kan nämnas att vi kommer använda samma snöplognings bolag som tidigare år ("lasse" som är lokal och har bra rutin på vårt område) eftersom Vi i styrelsen anser att dom gör ett strålande jobb & är av uppfattningen att medlemmarna tycker likaså. Lasse kommer självfallet att inspektera vägarna och dom ställen vart vi har sprängt så han har koll på hur vårt "nygamla" vägnät ser ut innan snön täcker allt.

INFORMATION KRING VÄGARBETET
13 Oktober
Planerade vägarbeten vecka 42, 43 och 44
Terrassering, utläggning fiberduk Enkärrsvägen från Mörtviksvägen
Abborrvägen
Komplettering dikning, packning samtliga vägar
Höstavslut Vecka 44
Måndag 22 September
Planerade vägarbeten Vecka 39, 40 samt 41
Asfaltsrivning, terrassering, utläggning fiberduk, spridning av samkross 0-32/0-63 samt packning
Nedläggning samtliga vägtrummor
Urgrävning dåligt parti Enkärrsvägen

Under denna period kan kortare stopp i framkomligheten ske, max 30min
Separat skyltning utföres
Måndag 1 September
Etablering maskiner, arbetsbod m.m
Iordningställande av upplagsytor
Planerade vägarbeten under perioden V. 36, 37 och 38
Borrning, sprängning utlastning berg samtliga vägar
Asfaltsrivning, terrassering, utläggning fiberduk, spridning av samkross 0-32/0-63 samt packning
Sträcka 1
Enkärrsvägen -hela vägen samt Svarttjärnsvägen
Total sträcka 840m
Sträcka 2
Älgdalsvägen från Enkärrsvägen till Älgslingan
Total sträcka 650m