© Catarina Harling

Ladan

Vid Ladan firas Enkärrets dag och här hålls även Midsommarfesten och Kräftskivan varje år.
Intill ladan finns en boulebana. (Som vi behöver hjälpas åt att rensa ogräs och sprida det nya gruset på)
Om någon vill hyra ladan för att ha fest går det bra att kontakta
Ansa Lindholm på telefonummer; 0766-32 70 77
eller Pia Östhans; 073-903 69 51
alt. 08-570 293 23

Under tiden april till oktober kostar det 500 kr per dygn och ni måste 
lämna 1000 kr i deposition. Har ni inte städat ordentligt efter er behåller vi depositionen. Om ni bara behöver använda ladan några timmar en dag för 
t.ex. loppmarknad eller barnkalas så betalar ni 250 kr.