Enkärrets Samfällighetsförening.
Verksamhetsberättelse 2014

Styrelse
Paw Cavagnaro, Ordförande
Maria Ahlholm, Kassör
Catarina Harling Ledamot
Michael Bieber Ledamot / Vägmästare
Brita Forssberg Suppleant
Ansa Lindholm Suppleant

Revisorer
Christian Forssander
Pelle Brolin

Valberedning
Mattias Fallgren
Annica Löfstrand

Valperioden har utgått för följande personer:
Christian Forssander Revisor
Catarina Harling Ledamot

Paw Cavagnaro framröstades till ordförande av stämman i Maj för kommande 2 års period, Maria Ahlholm, Michael Bieber & Ansa Lindholm fick fortsatt förtroende av stämman och sitter kvar i styrelsen ytterligare 2 år. Brita Forssberg röstades fram som ny suppleant för nästkommande 2 år.

Styrelsens arbete
Under år 2014 har styrelsen haft 7 ordinarie styrelsemöten. Styrelsen har även varit närvarande vid ett 20-tal tillfällen i Ladan där det direkta arbetet, framför allt med vägarna, blev diskuterat och säkerställt. Utöver det krävande arbete med renoveringen av vägarna har styrelsen tyvärr också fått ta hand om en del tråkigheter som har varit mycket tidskrävande.

Ägarna till fastigheten 1:132 valde i juni månad att via juridiskt ombud, kräva ersättning från föreningen om 300 000sek, då fastigheten ansåg att det var föreningens fel att fastighetens vatten- och avloppsanläggning inte fungerade. Fastighetsägarna valde även att lämna klagomål hos kommunens miljöinspektion i samma ärende.
Styrelsen delegerade saken till ordförande av styrelsen, som sedan kontaktade föreningens juridiska ombud via REV(Riksförbundet Enskilda Vägar), som nu är inkopplad och tar hand om ärendet. Miljöinspektionens slutsats är att föreningen inte har något ansvar i detta ärende, och att det är fastighetsägarnas egen skyldighet att underhålla eventuella dräneringsrör/trummor under den egna
fastigheten. Ett yttrande från Professor Pär Hällström i andra bilagan av delegationsbeslut BMH 2601 från Bygg-, miljöoch hälsoskyddsnämnden, låter citat:"om inte vatten rinner uppströms skulle ett stopp snarare medföra en uppdämning som hindrar sådan översvämning."citat slut.
Föreningens juridiska ombud har tillfrågat fastighetens ägare, hur man ställer sig efter miljöinspektionens beslut om att lägga ner ärendet, men har i skrivande stund inte fått något svar. Alla dokument i ärendet finns arkiverade hos styrelsen. Ärendet är alltså inte avslutat än.

I slutet av året blev styrelsen anklagad för att ha använt sina förtroendevalda positioner till att tillgodose sig själva. Anklagelsen kom fram på Enkärrets Facebook Grupp. Denna anklagelse var av så grov karaktär och utan verklighetsbakgrund att styrelsen ansåg sig tvungen att polisanmäla ärendet. Anmälan gjordes med stöd från straffbalken om ärekränkning/förtal. Eftersom styrelsen inte ställde krav om skadestånd och inte ville dra ärendet vidare till domstol valde åklagaren att lägga ned förundersökningen.

Styrelsen fick i uppdrag att undersöka hur man på bästa sätt kan säkerställa att medlemmarnas andelstal är korrekta av årstämman 2013. Det har visat sig vara en hård nöt att knäcka. Reglerna är relativt klara och säger att om en fastighet har 2 självständiga hushåll av permanent boendestandard (eget kök, bad, wc) då har man andelstal X x2. ( exempel, man hyr ut sin komplementbyggnad av permanent boendestandard och därför har fastigheten det dubbla antalet andelstal än normalt).
Men hur skall man säkerställa att föreningen vid varje tillfälle vet om detta? Skall man börja spionera på sina grannar? Styrelsen har även lyft frågan hos REV utan att kunna få något användbart att utgå från.

Styrelsen har under 2014 beslutat om justering av andelstalen för 4 fastigheter ( 1:131, 1:179, 1:258 & 1:259) gällande från 2015, men detta har enbart varit möjligt då styrelsen med 100% säkerhet har vetat om att dessa justeringar måste göras. Observera att justeringarna dock inte beror på uthyrande av komplementbyggnad.

Valberedningen
Mattias Fallgren & Annica Löfstrand valdes av stämman och styrelsen är tacksamma för att vi äntligen har en valberedning igen.

Arbetsdagar 2014
Under 2014 genomfördes en av två planerade städhelger, vårstädningen i vecka 20. Arbetet med att förbättra vår strand med ny sand och markduk blev utfört till betyget MVG med plus och stjärna i kanten. Det var ett sant nöje att se så många medlemmar hjälpa till för att sen att se resultatet av ett välbesökt och trevlig strandoch badområde under hela sommaren. Höstens städhelg (vecka 40) blev inställd då arbetet med våra vägar var i full gång och det därför inte var lönt att försöka städa upp mitt i allt.

Ladan
Under sommaren 2014 har Ladan varit öppen för medlemmarna under samtliga torsdagar, för att kunna spela pingis, dart, boule eller enbart fika med grannarna, dessa torsdagar har även någon/några representanter från Styrelsen varit närvarande för att ta emot eventuella frågor från medlemmarna. Vi kommer självklart att fortsätta med detta även nästa år (2015) förhoppningsvis även med några filmkvällar för barnen. Hoppas att fler av medlemmarna uppmärksammar detta och vill närvara.Vid utgången av 2015
kommer försöket att revideras för sedan att fatta beslut om eventuell fortsättning 2016.

Sociala Medier
Styrelsen vill gärna belysa att det alltså inte går att skriva precis vad som helst på ett socialt forum. Facebook sidan är INTE styrelsens men ett redskap för vettig information och upplysning för föreningens medlemmar. Kan inte alla se till att hålla en god informativ ton på detta forum?

Samfällighetens mark och vägar
Styrelsen vill påminna om att transporter som överskrider den tyngd som anges vid Enkärrsvägens början måste godkännas av styrelsen. Vi vill även påpeka att föreningens mark i flera fall sträcker sig flera meter in vid sidan av vägbanan och att anläggande av ny infart, egna diken, eller annan åtgärd inte får göras utan styrelsens medgivande.

Medlemsavgift
Årstämman 2014 godtog Styrelsens förslag att utdebiteringen skulle utgöra:

Område                                     1 andelstal         2 andelstal        4 andelstal
Enkärret GA:2. Utfartsvägar        1 000 SEK          2 000 SEK         4 000 SEK
Enkärret GA:9/S:1 Grönområden        0 SEK             300 SEK            300 SEK

Försäkringar
Föreningen har ansvarsförsäkring samt garanti- och rättsskyddsförsäkring tecknad genom medlemskap i REV. Föreningen har även försäkrat Ladan genom Länsförsäkringar.

Övrigt
Styrelsen vill påminna om den rekommenderade hastigheten på 30 km/tim, samt ber medlemmarna att ta hänsyn till gångtrafikanter, och tänka på att vi har mycket vilt & husdjur i området. Styrelsen efterlyser även medlemmar som kan tänka sej att anordna Kräftskiva/Enkärrets dag & midsommar igen.

Slutord
Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig i vårt område och hjälpt till vid förfrågan samt ser fram mot att arbetet med vägarna blir klart under våren 2015.

Styrelsen tackar för visat förtroende!
 

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.