Styrelse


Ordinarie ledamöter

Maria Ahlholm  Ordförande

Calle Stivne     Kassör

Mattias Fallgren  Ledamot/Vägmästare
Anna Blomqvist    Ledamot

Ansa Lindholm      Ledamot/Sekreterare
Maria Hansen     Suppleant
Brita Forssberg   Suppleant


Revisorer

Helene Järnstad Falkestam

Rikard Tingström
 

Valberedning
Ali Özturk
Catarina Harling