Styrelse


Ordinarie ledamöter

Paw Cavagnaro  Ordförande

Maria Ahlholm    Kassör

Mattias Fallgren  Ledamot
Anna Blomqvist    Ledamot

Ansa Lindholm      Ledamot/ Sekreterare
Maria Hansen     Suppleant
Brita Forssberg   Suppleant


Revisorer

Helene Järnstad Falkestam

Rikard Tingström

Valberedning
Ali Özturk
Catarina Harling