© Catarina Harling
© Catarina Harling

Naturvård

 

Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda och förvalta värdefulla områden och arter och att möta människors behov av att nyttja naturen och allt som naturen ger.
 

Låt oss alla hjälpas åt att ta hand om vår vackra skog.