© Catarina Harling
© Catarina Harling

Naturvård

 

21 maj

 

Vid årstämman tog medlemmarna beslutet att vårt område ska gallras i samarbete med skogsföretaget Mellanskog. Denna gallring kommer ske vintern 2013/2014, då det är viktigt att tjälen gått i marken för att undvika skador på marken i våra skogar. 

 

 

24 mars 2013

 

Skogen på vår mark har inte gallrats sedan 60-talet, vilket tyvärr fått till följd att skogen i området är ogenomtränglig och vildvuxen. Styrelsen har därför i samarbete med skogsföretaget Mellanskog utarbetat en kalkyl för varsam gallring, vilken inte kommer att belasta föreningens ekonomi. Denna kalkyl kommer att presenteras på årstämman i mars 2013.